Informašuvdna

Dán jagáš márkanat leat lávvardaga čakčamánu 4.beaivve.

Márkanovddasfástideaddji juohká sajiid ja mearrida guhte oažžu saji čuovvovaš prinsihpaid vuođul: 1/3 olles áigge duojárat, 1/3 astoáiggeduojárat/báikkálaš buktagat, 1/3 borramuš. Vuoruhat ohcalas ja bivnnut gálvvuid.

Mii eat sáhte dáhkidit ahte buohkat ožžot saji, dahje dan saji maid don ieš háliidat. Mii geahččalat buoremusat ollašuhttit olbmuid sávaldagaid ja ahte nu olusat go vejolaš besset oasálastit. Jus lea maŋga gávppálaččat geat aigot vuovdit seammá gálvvuid, de Vuonnamárkan-komitea vállje moadde geat ožžot vuovdinsaji. Komitea ii dárbbaš vuođuštit iežas mearrádusa. Buot gávppálaččat galget máksit oassálastindivvoga. Márkangallejeaddjit mákset sisabeassanbileahtta. Oassálastin- diva ja sisabeassanbileahtta lea mielde ruhtadeamen Vuonnamárkaniid

Gáktevuorbádeapmi

Vuonnamárkan beaivve lágiida Isak Saba guovddáš gáktevuorbádeami. Sis lea unna buvda márkanbáikkis, gosa ferte dieđihit iežas vai lea mielde vuorbádeamis. Vuoitu lea ruhta. Dát ii leat gilvu gos čábbámus gákti vuoitá muhto vuorbádeapmi buot gáktegeavaheaddji gaskkas.
Ulbmil lea hástit eatnasiid coggat gávtti márkanbeaivve.  Cokka gávtti ja searvve don ge!

Vuonnamárkanat