Savio i 120

I januar markerte vi at det var 120 år siden John Andreas Savio ble født. På grunn av koronapandemien måtte vi ha utendørs arrangement , og vi hadde da en byvandring i Kirkenes, med musikalske innslag, historiefortelling og dramatisering, dans og projisering av Saviobilder på byens bygg. Vi avsluttet arrangementet på Lønboms plass, som har vært sentralt sted i Savios barndom. Det er også i nærheten her, at hans far Per Savio dro ut på sydpolferden sammen med Ole Must og Borchgrevink.