Saviomuseet

Saviomuseet er et kunstmuseum tilegnet den samiske kunstneren John Andreas Savio. Saviomuseet har som hovedmål: å forske på, dokumentere, formidle og bevare John A. Savios kunst og livshistorie. Videre vektlegges også annen samisk kunst, herunder eldre samisk kunst, duodji og visuelle uttrykk, samt referanseverk av urfolks kunst og kunsthåndtverk.

Museet er midlertidig lokalisert i Grenselandmuseet i Kirkenes og forvalter i dag den største samling av John A. Savios kunst. Museet driver en omfattende formidling rettet mot grunnskolen lokalt og regionalt, og samarbeider med institusjoner, lag og foreninger innenfor og utenfor Norges grenser.

Åpningstid

09 – 15

Besøk oss

Billettpriser, adresse og kontaktinfo

Velkommen til Saviomuseet