Styret for DVM

Styreleder Solveig Ballo, 2022 – 2025 (vararepresentant: Jovnna Vars Smuk)
Nestleder Hartvik Hansen, 2020 – 2023 (vararepresentant: Hanne I. Noste)
Tove-Lill L. Magga, 2020 – 2023 (vararepresentant: Harald Sunde)
Kjersti Schanche, 2020 – 2023 (vararepresentant: Bjarne Johansen)
Liv A. K. Svaleng, ansattes representant, 2017 – (vararepresentant: Heljä Pasma)