Gammebygging

Deanu Musea skal arrangere kurs i gammebygging, på anlegget i Polmak. Det er viktig å ta vare på tradisjonell kunnskap, og gammebygging er viktig kunnskap i samiske områder.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fortidsminneforeningen.