Utstillinger

Temporære utstillinger

Saa’mi jie’llempäiggsest – saa’mi da pââ’zzteei Treffan jie’lli ä’rbb På sporet av det skoltesamiske liv – skoltesamene og St. Trifons levende arv Temporærutstilling mai – august 2022. Utstillingen er på lån fra Skoltesamisk kulturstiftelse i Sevettijärvi og Lapland Ortodokse menighet. De har i 2021 satt sammen tidligere utstillinger og nytt material til denne som introduserer opplevelsen av skoltesamisk kultur gjennom lyd, bilder, ikoner, tradisjonelt håndverk og andre gjenstander. Tidligere temporærutstillinger: 100 samiske portretter Torgrim Halvari, Sää’mpihttâz Enare kommune , Tundra Archieves 2.0 Inger Blix Kvammen, Fjellets perler Skoltesamisk kulturstiftelse, Portale åpninger Aslaug M. Juliussen, og Feltarbeid Kristin Tårnesvik.

Skoltelandet

Saaʹmijânnam Skoltelandet I basisutstillingen Saaʹmijânnam Skoltelandet er det skoltesamiske språket grafisk fremhevet og også et viktig designelement. Det er også viktig å kunne kommunisere utstillingen til skoltesamene med deres andre språk: russisk, norsk og finsk. I tillegg er utstillingstekster på engelsk. Utstillingen består av 300 gjenstander stilt ut over 200 kvm, fordelt i tre rom: Folket, Landet og Verden.