Om oss

Museet er plassert rundt 800 meter nord for brua over Neidenelva og Skoltefossen. Det er ca 1,5 km fra Skoltebyen og St. Georgs kapell til museet som ble offisielt åpnet 16.juni 2017.

Äʹvv er en del av stiftelsen Teän da va´rjjel mu´zeisiida Tana og Varanger museumssiida, sammen med Saviomuseet, Varanger Samiske Museum og Tana Museum. Äʹvv har som mål å bidra til styrking av skoltesamisk kultur, språk og identitet, samt formidle kunnskap om skoltesamisk fortid og samtid. 

«Ä´vv» er skoltesamisk og betyr solens gjenspeiling på vann eller snø. Det skoltesamiske språket er på UNESCOs liste over verdens truede språk – det estimeres at kun rundt 300 mennesker bruker det per i dag, de fleste på finsk side. Skoltesamisk ble etablert som fullverdig skriftspråk på 1970-tallet. I basisutstillingen Saaʹmijânnam Skoltelandet er skoltesamisk hovedspråket.

Det er to KORO- verk (Kunst i offentlige rom) på museet. «Språkminne» av Espen Sommer Eide og «Omasum» av Geir Tore Holm. Språkminne er et audiovisuelt arkiv der skoltesamiske ord blir lest opp ett og ett. De blir «gitt» til tilskueren som slik får i oppgave å bevare dem for fremtiden. Omasum er dørhåndtaket på museets ytterdør, inspirert av formen på bladmagen hos reinsdyret og støpt i messing.

Området i foajeen med steingulv er for temporære utstillinger. Vi har hittil hatt to kunstutstillinger med samisk samtidskunst, «Portable åpninger» og «Feltarbeid». Samt to fotoutstillinger «Fjellets perler» med skoltesamiske samtidsfoto. Kunstutstillingen Tundra Archives 2.0 av Inger Blix Kvammen sto utstilt 03.07-30.09.20. Utstillingen tor for seg det nomadiske folkeslaget nenetsere omsatt i objekter og fotografi.

Museumsbyggets historie

Utstillingen Sää´mpihttâz står ut august 2021. Den er på lån fra Inari kommune, i Finland og dukkene var en del av en større reiselivsutstilling – «Destination Northernmost Europe» – som ble realisert på Siula i Saariselkä i 2005. Vi har gitt utstillingen navnet Sää´mpihttâz – det er skoltesamisk og oversettes til samiske klær. Åpningen var 5.mars 2021.

I 1998 vedtok Sametinget at ”Østsamisk museumsanlegg/kultursenter” skulle være det samiske tusenårsstedet i markeringen av tusenårsskiftet i Norge. I statsbudsjettet for 2002 ble det bevilget midler for realisering av museumsbygget. På oppdrag fra Kultur og kirkedepartementet utlyste Statsbygg en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av arkitektfirma Pir2 fra Trondheim. Grunnsteinsnedleggelse og byggestart ble markert i 2007. Bygget ble ferdigstilt i 2008, og overdratt til Statsbygg i 2009, men med en rekke feil og mangler.

Museet åpnet endelig 16.juni 2017, da med navnet Äʹvv Skoltesamisk Museum. På åpningsarrangementet var det 700 personer.

Navneendringen ble gjort i april 2017 for å tydeliggjøre at museet formidler skoltesamenes kultur, språk og historie. Behovet for en slik tydeliggjøring beror på at begrepet østsame brukes i Norge som selvbetegnelse, mens i Finland og Russland brukes østsamer som en fellesbetegnelse for flere samiske grupper.

Åpningstider

Tirs – fre  10 – 15

Besøk oss

Voksne kr 100
Pensjonister kr 80
Gruppe 10+ kr 80 per pers.
Barn under 16/studenter Gratis

Grensebygda Neiden

Tiõrv pue´ttem Njauddma Velkommen til Neiden Äʹvv Saa´mi Mu´zei skoltesamisk museum er et kulturhistorisk museum som ...

Våre ansatte

Maria Kemi Rein

Maria Kemi Rein

Museumsleder
95 26 21 57
Christina Mathisen

Christina Mathisen

Museumsmedarbeider
95 26 21 63