Om oss

Museet er plassert rundt 800 meter nord for brua over Neidenelva og Skoltefossen. Det er ca 1,5 km fra Skoltebyen og St. Georgs kapell til museet som ble offisielt åpnet 16.juni 2017.

Äʹvv er en del av stiftelsen Teän da va´rjjel mu´zeisiida Tana og Varanger museumssiida, sammen med Saviomuseet, Varanger Samiske Museum og Tana Museum. Äʹvv har som mål å bidra til styrking av skoltesamisk kultur, språk og identitet, samt formidle kunnskap om skoltesamisk fortid og samtid. 

«Ä´vv» er skoltesamisk og betyr solens gjenspeiling på vann eller snø. Det skoltesamiske språket er på UNESCOs liste over verdens truede språk – det estimeres at kun rundt 300 mennesker bruker det per i dag, de fleste på finsk side. Skoltesamisk ble etablert som fullverdig skriftspråk på 1970-tallet. I basisutstillingen Saaʹmijânnam Skoltelandet er skoltesamisk hovedspråket.

Det er to KORO- verk (Kunst i offentlige rom) på museet. «Språkminne» av Espen Sommer Eide og «Omasum» av Geir Tore Holm. Språkminne er et audiovisuelt arkiv der skoltesamiske ord blir lest opp ett og ett. De blir «gitt» til tilskueren som slik får i oppgave å bevare dem for fremtiden. Omasum er dørhåndtaket på museets ytterdør, inspirert av formen på bladmagen hos reinsdyret og støpt i messing.

Museumsbyggets historie

I 1998 vedtok Sametinget at ”Østsamisk museumsanlegg/kultursenter” skulle være det samiske tusenårsstedet i markeringen av tusenårsskiftet i Norge. I statsbudsjettet for 2002 ble det bevilget midler for realisering av museumsbygget. På oppdrag fra Kultur og kirkedepartementet utlyste Statsbygg en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av arkitektfirma Pir2 fra Trondheim. Grunnsteinsnedleggelse og byggestart ble markert i 2007. Bygget ble ferdigstilt i 2008, og overdratt til Statsbygg i 2009, men med en rekke feil og mangler.

Museet åpnet endelig 16.juni 2017, da med navnet Äʹvv Skoltesamisk Museum. På åpningsarrangementet var det 700 personer.

Navneendringen ble gjort i april 2017 for å tydeliggjøre at museet formidler skoltesamenes kultur, språk og historie. Behovet for en slik tydeliggjøring beror på at begrepet østsame brukes i Norge som selvbetegnelse, mens i Finland og Russland brukes østsamer som en fellesbetegnelse for flere samiske grupper.

Åpningstider

tir – fre

10 – 15

Sommersesong 15.6.-31.8.2024

Alle dager 09.30 – 16.30

Besøk oss

Billettpriser, adresse og kontaktinfo

Grensebygda Neiden

Tiõrv pue´ttem Njauddma Velkommen til Neiden Äʹvv Saa´mi Mu´zei skoltesamisk museum er et kulturhistorisk museum som ...

Våre ansatte

Hanna-Maaria Kiprianoff

Museumsmedarbeider
95 26 21 61
Christina Mathisen

Christina Mathisen

Museumsmedarbeider
95 26 21 63