Museumsfaglig

Ä’vv Skoltesamisk museum jobber med planverk slik at den nye museumsmeldinga legger føringene for arbeidet.

Formidling

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon

Fornying

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon

Forvaltning

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon

Forskning

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon