Kulturminner

.

Skoltebyen

Før grenseoppgangen i 1826 var det siidaer som avgrenset bruksområder og samfunnsorganisering. De nasjonale grensene introduserte ...