Praktisk informasjon

Vuonnamárkanat er et salgsmarked som finner sted årlig på den siste lørdagen i august. I 2024 arrangeres markedet 31. august.

I 2005 ble det første moderne Vuonnamárkanat arrangert i utendørsområdet til Varanger Samiske Museum. En av grunnpilarene er en tydelig samisk profil; Vuonnamárkanat skal være et samisk møtested, en arena der det skal være naturlig å snakke samisk, å se samisk tekst og bruke kofte. Fokus på språk og oppfordring til å ta i bruk kofta er sentrale elementer ved markedet. For å oppmuntre til koftebruk arrangeres det hvert år en koftetrekning, der alle som har på seg kofte kan melde seg på og være med i trekningen om pengepremier. Selgere oppfordres til å bruke både samisk og norsk når de reklamerer for produktene sine. Dette er et ledd i styrking og revitalisering av samisk språk og kultur

Billetter

Voksne over 16 år kr 100.

Billetter selges i porten fra kl. 10.00.

Koftetrekning

Alle som har på seg kofte kan melde seg på Isak Saba senterets koftetrekning! De har egen bod under markedet der påmelding skjer fra markedsstart til slutt, da premiene trekkes.

Det er en trekning av pengepremier blant de påmeldte. Førstepremien er på 10 000 kroner! Dette er et ledd i å få flere til å ha på seg kofte – så løp hjem og finn fram kofta!

markedet