Om Vuonnamárkanat

Det moderne Vuonnamárkanat startet i 2005 som et samarbeid mellom Varanger Samiske Museum og Isak Isak Saba Senteret, språksenteret i Nesseby kommune. Utgangspunktet var et ønske om å få tak i lokale matvarer, som man ikke sanker eller produserer selv, som sopp, bær, fisk og kjøtt. Slik ble tanken om et lokalt samisk marked for naturbaserte og håndlagede produkter født.

Vuonnamárkanat tar utgangspunkt i det tradisjonsrike «Varanger Marked» som man kan lese beskrivelser av i eldre litteratur. Det ble, etter kongens befaling, opprettet i indre Varanger i 1688. Fogd Niels Knag beskriver det slik: «… der holdes marked den 22. januar om vinteren, av nordmenn, finner [samer] fra Varanger, finner fra Tana og fra Laksefjord og av borgere fra Vadsø, Kiberg og Vardø, med svenske kjøpmenn fra Torneå, med svenske grensefinner og med russere fra Kola.»     Han skriver også at «russefinner» fra Neiden og Pasvik (skoltesamer) kom til markedet. Det er usikkert nøyaktig hvor dette markedet fant sted, men muntlig tradisjon i Varanger tyder på at det var på Márkanoaivi («markedshøyden») ved Njiđgogorze / Vesterelvfossen. Markedet ble så opprettet på nytt i 1831, denne gangen i Stuorravuonna / Karlebotn. Tidspunktet ble da flyttet til månedsskiftet november-desember. På slutten av 1800-tallet opplevde markedet svikt i besøk og omsetning og ble dermed nedlagt av staten i 1899.

08191234