For selgere

Vuonnamárkanat er et salgsmarked som finner sted årlig siste lørdag i august. I 2024 arrangeres markedet 31. august.

I 2005 ble det første moderne Vuonnamárkanat arrangert i utendørsområdet til Varanger Samiske Museum. En av grunnpilarene er en tydelig samisk profil; Vuonnamárkanat skal være et samisk møtested, en arena der det skal være naturlig å snakke samisk, å se samisk tekst og bruke kofte. Fokus på språk og oppfordring til å ta i bruk kofta er sentrale elementer ved markedet.

For å oppmuntre til koftebruk arrangeres det hvert år en koftetrekning, der alle som har på seg kofte kan melde seg på og være med i trekningen om pengepremier. Selgere oppfordres til å bruke både samisk og norsk når de reklamerer for produktene sine. Dette er et ledd i styrking og revitalisering av samisk språk og kultur.

Videre ligger det et ønske om å etablere et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested for videreføring av kulturelle verdier og styrking av lokal og regional samisk identitet bak etableringen av det moderne Vuonnamárkanat. For påmelding ta kontakt med vsm-info@dvmv.no

 

Retningslinjer for produktutvalg

Markedet har en klart samisk profil og selger kun håndlagete/hjemmelagete produkter og matvarer, som håndverk av ulikt slag, treprodukter, skinnprodukter, klær og tilbehør, kortreist mat, økologiske produkter, årets bær, poteter, sopp, og lignende.Det er ikke anledning å selge masseproduserte varer, stille med annonse/reklameboder eller drive politisk valgkamp og lignende i markedsområdet.

NB! Produktene behøver ikke å være samiske selv om markedet er samisk!

Fordeling av boder

Markedsansvarlig fordeler boder og bestemmer hvem som får plass etter følgende prinsipp: 1/3 profesjonelle håndverkere, 1/3 hobbyutøvere/lokale produkter, 1/3 mat. Etterspurte og populære varer vil prioriteres.

Det er mange om beinet, og vi kan ikke garantere at alle får plass, eller den plassen de ønsker seg, men vi kan garantere at vi strekker oss så langt som mulig for at flest mulig skal få delta. Hvis mange selgere søker om å få selge samme produkt vil Vuonnamárkanat-komitéen gjøre et utvalg. Komitéen er suveren og trenger ikke å begrunne sin avgjørelse. Alle selgere betaler deltakeravgift og besøkere betaler inngangsbillett til markedet (kr 100 pr voksen, gratis for barn under 16 år). Deltakeravgift og inngangsbillett er med å finansiere markedet.

Søknadsskjema til Vuonnamárkanat 2024:  https://dvmv.no/varanger-samiske-mus/vuonnamarkanat-soknad/

Markedsselgere