Museets historie

VSM ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Unjárgga gielda / Nesseby kommune i november 1982 og var i drift fra 1983. Kommunen overtok bygninger og samlinger etter det privateide Amtmannsgammen Museum. I 1993 ble museumsbygget på Ceavccageadge / Mortensnes åpnet og i 1995 åpnet VSMs hovedbygg i Vuonnabahta / Varangerbotn. Arkitekten bak begge bygg var Kjell Borgen. I perioden 1995-2001 ble museets basisutstilling Mearrasápmelaččat – Sjøsamene gradvis bygd opp.