Formål

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum (VSM) har som hovedmål å dokumentere, utforske og formidle sjøsamisk kulturhistorie i Finnmark, med hovedvekt på Varangerområdet, samt Finnmarks forhistorie. Museet vektlegger også dokumentasjon, forskning og formidling av duodji, samisk forhistorie og samisk samtid.

Følgende er definert som museets viktigste oppgaver:

  • Dokumentasjon og formidling av sjøsamisk kultur og historie i indre Varanger
  • Dokumentasjon og formidling av samisk forhistorie
  • Dokumentasjon og formidling av samisk tro og mytologi
  • Dokumentasjon og formidling av duodji
  • Innsamling av fotomateriale som dokumenterer kultur og hverdagsliv i indre Varanger i nyere tid
  • Dokumentasjon av samisk samtid
  • Formidling og forvaltning av Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde
  • Tilrettelegging for og formidling til barn og unge, herunder utvikling og gjennomføring av temaopplegg for skolebarn
  • Utviklingsarbeid, herunder utvikling av ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som søkes eksternt finansiert
  • Deltagelse i lokal samfunnsutvikling på ulike måter