Murgiid / Klubben

Murggiid/Klubben er en kjent fjellformasjon og fiskeméd som er kjent både i folkeminnet og i skriftlige kilder som et hellig fjell, offerplass og gravplass. Området er ikke tilrettelagt, men sommeren 2015 ble en del skjøtsels- og formidlingstiltak satt verk av museet.

Traditional,Sami,Wooden,Cups,In,The,Snow.,Kuksa.,Finnish,Wooden