Ceavccageađge / Mortensnes

Ceavccageađge / Mortensnes er et av de rikeste og mest særpregede kulturminneområder i Skandinavia. Stedet utmerker seg ved det lange tidsrommet det har vært bebodd og brukt, og den store mengden og de mange forskjellige typene av kulturminner. Området er fredet jfr. Kulturminneloven, og deler av det er tilrettelagt for publikum.

Kulturminneområdet Ceavccageađge/Mortensnes formidles av oss. Her er museumsbygg med utstilling og butikk, salg av kaffe og vafler, åpent i sommersesongen. En tilrettelagt sti tar vandreren gjennom 10.000-års kulturhistorie som forteller om kontinuerlig bosetning fra steinalder fram til i dag, med hustufter, graver og offerplasser. Området er unikt i Europa og beretter om sentrale aspekter ved utviklingen av samisk kultur.

17.juni-8.august

Åpent daglig kl 10-16 i sommersesongen. Gratis inngang.

Museumsbygg med utstilling, liten butikkavdeling og kafé med kaffe og vafler.

Tilrettelagte vandrestier i området med informativ skilting.

Nettutstilling med digital vandring gjennom kulturminneområdet: https://mortensneskulturminner.no/

For guiding i området bestill på forhånd.

Bestilling over telefon:

(+47) 41 07 00 50 (sentralbord)

(+47) 952 62 160 (guidetelefon Mortensnes) epost: vsm-info@dvmv.no

Mortensnes