Kulturminneplan Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Kulturminneplan Unjárgga gielda / Nesseby kommune. På oppdrag fra kommunen utformet VSM denne kulturminneplanen. Den ble vedtatt av kommunestyret i 2019.

Kulturminneplanen legges ut her

6066247_4700810