Utstillinger

Museet viser både faste og midlertidige utstillinger gjennom hele året.

De midlertidige utstillingene vises i utstillingssalen Iŋggágoahti, kantina og hallen. Det varierer fra ulike former for kunst: billedkunst, foto, skulptur; til temautstillinger av ulikt slag og informasjonsutstillinger. 

Museet har fast samarbeid med Nesseby oppvekstsenter og viser årlig i mai Elevutstillinga som er elevarbeider og prosjekter, kunst og håndverk.

Foto: Bjarne Riesto

Nettutstilling “Vakker som ei nymoden multe”

Utsagnet å være “Vakker som ei nymoden multe” er et av de fineste komplimentene en person kan få på samisk. Det sier mye om følelsene knyttet til dette bæret.
Manns- og damekofte fra Nesseby

Nettutstilling “Kofter på tvers av tida”

Nettutstillingen er et resultat av forskningsprosjektet “Kofter på tvers av tida”, som studerte endringer i bruk av kofte i Nesseby kommune 1920-2020 og hvordan dette er knyttet til større samfunnsprosesser som fornorsking og samisk vitalisering.

Duodji

Utstillingen ”Duodji” viser arbeider laget av samiske duodji-utøvere i Russland, Finland, Sverige og Norge. Alle arbeidene er produsert rundt siste årtusenskifte. Arbeidene gjenspeiler regionale/lokale tradisjoner, så vel som den enkelte utøvers formspråk og materialvalg.

Basisutstillingen – sjøsamene

Basisutstillinga tar for seg livet ved Varangerfjorden fra eldre steinalder til i dag. Utstilt er bla steinalderfunn, gravfunn og tradisjonelt sjøsamisk gjenstandsmateriale.