Varanger Samiske Museum

Utstillinger

Museet viser både faste og midlertidige utstillinger gjennom hele året.

De midlertidige utstillingene vises i utstillingssalen Iŋggágoahti, kantina og hallen. Det varierer fra ulike former for kunst: billedkunst, foto, skulptur; til temautstillinger av ulikt slag og informasjonsutstillinger. 

Museet har fast samarbeid med Nesseby oppvekstsenter og viser årlig i mai Elevutstillinga som er elevarbeider og prosjekter, kunst og håndverk.

Rull til toppen