Utstillinger

Museet viser både faste og midlertidige utstillinger gjennom hele året.

De midlertidige utstillingene vises i utstillingssalen Iŋggágoahti, kantina og hallen. Det varierer fra ulike former for kunst: billedkunst, foto, skulptur; til temautstillinger av ulikt slag og informasjonsutstillinger. 

Museet har fast samarbeid med Nesseby oppvekstsenter og viser årlig i mai Elevutstillinga som er elevarbeider og prosjekter, kunst og håndverk.

runebomme

Duodji

Utstillingen ”Duodji” viser arbeider laget av samiske duodji-utøvere i Russland, Finland, Sverige og Norge. Alle arbeidene er produsert rundt siste årtusenskifte. Arbeidene gjenspeiler regionale/lokale tradisjoner, så vel som den enkelte utøvers formspråk og materialvalg. Typisk for duodji er bruk av materialer hentet fra egne naturomgivelser. Dette gjelder trevirke, horn/bein,  skinn, sener, ull, rotteger, never, m.m. Vanlig er også importert råstoff – først og fremst ulike typer metall. Tradisjonelt har både bruksverdi og estetisk utforming vært sentral ved utformingen av hver enkelt gjenstand. Dette er noe som også kommer til uttrykk i denne utstillingen, der hver gjenstand er laget for bruk, samtidig som handverksmessig utførelse og estetisk utforming er på et meget høy nivå. Utstillingen er produsert av Varanger Samiske Museum.

Basisutstillingen – sjøsamene

Basisutstillinga tar for seg livet ved Varangerfjorden fra eldre steinalder til i dag. Utstilt er bla steinalderfunn, gravfunn og tradisjonelt sjøsamisk gjenstandsmateriale.