Museumsfaglig

Varanger Samiske Museum arbeider etter internasjonale museumsstandarder, og følger ICOMs etiske retningslinjer. Forvaltning, formidling, forskning og fornying er våre grunnpilarer.

Formidling

Formidlingsplan
Ceavccageađge

Fornying

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon

Forvaltning

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon

Forskning

Kofter på tvers av tida Forskningsplan https://www.youtube.com/watch?v=pVymfGX3Wjw