Om oss

Deanu musea ligger så vakkert til ved Tana elva i bygda Polmak, som en gang i tiden var kommunesenteret i gamle Polmak kommune. Museumstunet og bygdemuseet forteller historien om levd liv gjennom mange hundre år. I Polmak er det behagelig klima om sommeren, og kalde, snørike vintre, et flott sted omgitt av runde fjell som danner et nydelig dalføre.

Deanu musea-Tana museum har ansvaret for den elvesamiske kulturen i Tana. Den mektige Tanadalen som deles mellom Norge og Finland, forvaltes på forskjellig vis og i samarbeid med tre kommuner; Tana og Karasjok i Norge og Utsjok i Finland, er kjerneområde for den elvesamiske kulturen i Norge. I kulturell sammenheng er vassdraget en av de største sammenhengende samiske bosetningsområder i verden. Laksen, samiske laksefiskemetoder, båtbygging og fartøybruk, klestradisjoner, tradisjonshåndverk, joik og musikk, åndelighet og hellige steder, jakt og naturbruk, utmarksnæringer og bærsanking, bærekraft og sirkulærøkonomi, har preget vårt område og gitt grunnlag for brorskap, slektskap, stedsnavn og urfolks rettigheter på tvers av grenser. De samiske næringene som reindrift, jordbruk, fiske i elv og fjord, har dannet grunnlaget for det levde liv i mangfold og samarbeid med andre kulturer og språk. Derfor er Tana stedet for tre stammers møte; samisk, norsk og finsk.

Her har samisk språk og kultur vært med på å prege samfunnsutviklingen i vårt område. Først samiske så norsk, finsk og kvensk etter hvert. Museet ble etablert under navnet Tana historie og museumslag i 1978. I 1980 ble det etablert et eget museumsstyre i regi av Tana kommune. I 1985 kjøpte Tana kommune Gjestgiveriet i Polmak. Det ble starten på vårt kulturhistoriske museum i Tana. Det er Tana kommune som eier 7 fredede bygg på tunet i Polmak, samt to ikke oppsatte bygg, og museets ca. 4300 gjenstander, derav 10 båter, kunstverk, foto og arkiv. Deanu musea-Tana museum, som har tilholdssted i et bygg fra ca. 1790, er en skatt i seg selv, i Tana, i regionen, i fylket. Bygget og tilhørende vernede bygg står den dag i dag, fordi bygda Polmak og den tidligere Polmak kommune delvis ble spart for brenning under andre verdenskrig.

I 2008 skilte museet og historielaget lag og ble to selvstendige enheter. I 2010 ble Deanu musea- Tana museum konsolidert i Stiftelsen Tana og Varanger museumssiida, og er dermed i dag en enhet med Savio kunstmuseum i Sør-Varanger, Ä’vv Skoltesamisk museum i Neiden i Sør-Varanger og Varanger Samiske museum i Varangerbotn i Nesseby.

Deanu musea ligger vakkert til ved Tana elva, omgitt av flere automatisk freda bygg fra tiden 1800-1850. Likevel representerer de gamle byggene en viktig og sentral del av Tanadalens kultur og historie, og forteller om det levde liv. Vi har mange gjenstander men ikke egnede utstillingslokaler. Gjenstandene oppbevares på ulike steder mens vi venter på et nytt museumsbygg ved Tanabru. Vårt fremste mål de siste årene har vært å få digitalisert alt vi har, som gjenstander, arkiv, lyd og film, slik at det en gang i tiden blir lett å kuratere nye utstillinger.

I tillegg til den elvesamiske kultur og historie, har Deanu musea-Tana museum-Tenon museo ansvar for å ivareta den finske, kvenske og norske kulturtradisjonen.

Museet har 1,5 stillingshjemler, med ansettelsesforhold i Stiftelsen Tana og Varanger museumssida.

Besøk oss

Billettpriser, adresse og kontaktinfo

Våre ansatte

Claus Pettersen

Claus Pettersen

Museumsmedarbeider
95 26 21 58
Elisabeth Erke

Elisabeth Erke

Museumsleder
95 26 21 62