Skoltelandet – basisutstilling

Saaʹmijânnam Skoltelandet

I basisutstillingen Saaʹmijânnam Skoltelandet er det skoltesamiske språket grafisk fremhevet og også et viktig designelement. Det er også viktig å kunne kommunisere utstillingen til skoltesamene med deres andre språk: russisk, norsk og finsk. I tillegg er utstillingstekster på engelsk. Utstillingen består av 300 gjenstander stilt ut over 200 kvm, fordelt i tre rom: Folket, Landet og Verden.

Hver del av utstillingen tilbyr ett perspektiv og sammen forsøker de å fortelle skoltesamenes komplekse historie. Det første rommet omhandler Folket: Her presenteres skoltesamenes samfunnsorganisering og tradisjoner, samt den samiske kulturens røtter. Det runde rommet forteller historien om Landet: Her følger vi årstidene og skoltesamisk levemåte: Hvordan de flyttet på seg mellom vinter-, vår-, sommer- og høstboplasser, og hva som var deres viktigste ressurser gjennom året. Utstillingen avsluttes med Verden: Skoltelandets historie blir beskrevet gjennom tid og utvikling. Denne delen tar også opp temaet skoltesamer som urfolk og urfolksrettigheter.

Utstillingen er et samarbeid mellom utstillingsarkitekt Yngvar Julin, grafisk designer Martin Skulstad og Honna Havas ved Ä´vv.

https://nordregio.org/research/saa%ca%b9mijannam-the-skolt-sami-land/

Skoltelandet1edited