Temporære utstillinger

Saa’mi jie’llempäiggsest – saa’mi da pââ’zzteei Treffan jie’lli ä’rbb

På sporet av det skoltesamiske liv – skoltesamene og St. Trifons levende arv

Temporærutstilling mai – august 2022. Utstillingen er på lån fra Skoltesamisk kulturstiftelse i Sevettijärvi og Lapland Ortodokse menighet. De har i 2021 satt sammen tidligere utstillinger og nytt material til denne som introduserer opplevelsen av skoltesamisk kultur gjennom lyd, bilder, ikoner, tradisjonelt håndverk og andre gjenstander.

Tidligere temporærutstillinger:

100 samiske portretter Torgrim Halvari, Sää’mpihttâz Enare kommune , Tundra Archieves 2.0 Inger Blix Kvammen, Fjellets perler Skoltesamisk kulturstiftelse, Portale åpninger Aslaug M. Juliussen, og Feltarbeid Kristin Tårnesvik.

På sporet av det skoltesamiske liv under temporærutstilling