Grensebygda Neiden

Tiõrv pue´ttem Njauddma Velkommen til Neiden

Äʹvv Saa´mi Mu´zei skoltesamisk museum er et kulturhistorisk museum som ligger i Njauddâm Neiden og åpnet i 2017. I basisutstillingen Saaʹmijânnam Skoltelandet vil besøkende vil få innblikk i skoltesamisk historie fra istidens sluttfase til etterkrigstiden.

Neiden – som en del av fellesdistriktet (Norge, Finland og Russland) var en smeltedigel for kulturell utvikling og området har stort potensiale for kulturformidling.  Skoltesamer er den moderne betegnelsen på folket som hadde sine bosetningsområder i det som nå er grenselandet mellom Norge, Finland og Russland med en unik kultur og historie som er lite kjent.

Neiden er en liten, men langstrakt bygd som følger Neidenelven. Det er frodig grønt og det vakre terrasselandskapet som er karakteristisk for Neiden er dannet av masseavsetninger etter elvas erosjon. Bebyggelsen er konsentrert på begge sider av elva med en utstrekning på 16 km. Det er ca 200 innbyggere og minst like mange hytte-innbyggere. Skole og butikker er lagt ned og nærbutikken ligger i dag i Näätämö, Finland – ca 14 km unna. Det er ca 5 mil til nærmeste by, Kirkenes.

Neiden Njauddâm sijdd utgjorde det vestligste av de skoltesamiske områder. Innenfor de forskjellige sijdd forflyttet folket seg mellom sesongbaserte boplasser og livet bygget på kunnskap om naturens rikdom og ressurser. Den opprinnelige levemåten med flytting etter årstider, ble gradvis vanskeliggjort av nasjonalstatenes innrykk. Riksgrenser ble etablert på tvers av skoltesamenes leveområder og tvang folket til å velge nasjonalitet, noe som splittet slekter. Grenseoppgangen i 1826 delte Neiden-området mellom Norge og Russland (nå Finland). Hva som hadde vært en sommerboplass i Njauddâm, ble gradvis den helårlige boplassen i norske Neiden; Skoltebyen. Fra 1830- årene kom det et stort antall finske innvandrere. Neiden ble en smeltedigel for kulturell utvikling med sitt etniske mangfold, men den økte tilflyttingen til området førte også til en kamp om ressurser og land. Skoltesamene som valgte å bli norske etter grenseoppgangen i 1826 var snart en minoritet, da de finske innvandrerne var tallrike.

Neidenelva har sitt utspring i innsjøen Iijärvi nord for Enare i Finland. Elva renner ut i Neidenfjorden, en sørlig arm til Varangerfjorden. Elva var en viktig ressurs for den første bosetningen og er i dag en ettertraktet sportsfiskeelv. Skriftlige kilder fra 1598 beskriver laksefisket ved Skoltefossen. Dette kastenotfisket er en tradisjon som fortsatt lever! I dagens Neiden er primærnæringer jordbruk, det er flere sauebønder og nordsamisk reindriftssiida i området. Bjørnen har gjennom flere år vanskeliggjort saueholdet og reindriften har på sin side utfordringer med jerv og ørn. Den fantastiske naturen med sjø, elv og fjell har åpnet for småskala utmarksturisme og tilbyr beboerne et rikt friluftsliv. Lokalbefolkningen høster fremdeles av naturens ressurser gjennom jakt, fiske og bærplukking.