Nye nettsider

Etter 4 års drift slår vi våre nettsider sammen med resten av Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida. I oktober 2021 er alle museene samlet under domenet museumssiida.no og dvmv.no, og vi skal ha både nord- og skoltesamiske domenenavn. Museene som har domenenavn beholder disse.

skoltesamisk