Kulturarv

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soon
Minnesmerket John Savio i Bugøyfjord

02212285