Utstillinger

Saviomuseet har en fast utstilling av John A. Savios kunst på Grenselandmuseet i Kirkenes. Gallerikapasiteten tillater at vi kan vise ca. 40 verker som blir skiftet ut ved jevne mellomrom. Utstillingen har en introduksjonsdel som omhandler John A. Savios liv og virke. I tillegg til kunstverkene vises også noen kulturhistoriske gjenstander og bilder fra kunstnerens barndomshjem, og en kopi av skulpturen som ble laget av Iver Joks til John A. Savios grav i 1974.

Vandreutstillingen John Savios verden består av 15 utvalgte verker fra John A. Savios kunstnerskap. Kontakt museet for ytterligere informasjon.

Saviomuseet turnerer Torgrim Halvaris utstilling 100 samiske portretter. Turneringsperioden er foreløpig satt til våren 2022, med mulig forlengelse ut året. Ta kontakt med oss for bestilling av utstillingen.

Fast utstilling

Kommer snart!