Kulturminner

Kulturarv

Kommer snart / Ilbmet fargga / Pueʹtted sõrgg / Coming soonMinnesmerket John Savio i Bugøyfjord