Offentlige søkerlister

Tana og Varanger Museumssiida har lyst ut stillingene som  museumsfaglig leder ved Varanger Samiske Museum og museumsfagansvarlig ved Ä’vv Skoltesamisk Museum i Neiden. Vi har fått 6 søkere på hver av stillingene, og jobber videre med aktuelle kandidater.

Til den nyopprettede stillingen som samiskspråklig formidler ved Ä’vv Skoltesamisk Museum i Neiden, har vi fått 1 søker.

Museumsfaglig-leder-offentlig-sokerliste.pdf

Museumsfaglig-ansvarlig-offentlig-sokerliste.pdf

Sokerliste_Samiskspraklig-formidler-Avv-2024.pdf

Ä'vv front