Tana og Varanger Museumssiida

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida (DVM/TVM) har som formål å bidra til at samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, synliggjøres og utvikles. Dette gjøres ved:

  • Drive dokumentasjon, bevaring, innsamling, formidling og forskning med utgangspunkt i samisk kultur og historie,
  • Å arbeide for å øke samlingenes tilgjengelighet for et bredt publikum
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner.DVM/TVM skal vektlegge lokal og regional historie og styrke og videreutvikle hver enkelt museumsenhet