Om DVM

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida (DVM/TVM) har som formål å bidra til at samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, synliggjøres og utvikles. Dette gjøres ved:

  • Drive dokumentasjon, bevaring, innsamling, formidling og forskning med utgangspunkt i samisk kultur og historie,
  • Å arbeide for å øke samlingenes tilgjengelighet for et bredt publikum
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner.

DVM/TVM skal vektlegge lokal og regional historie og styrke og videreutvikle hver enkelt museumsenhet. Museene har egne formål, som dekker de områdene som de har ansvar for både geografisk, språklig og kulturelt.

Museumssiidaen ble stiftet 1.6.2012 av Sametinget, Tana kommune, Nesseby kommune og Sør-Varanger kommune.

Hovedkontoret er på Várjjat Sámi Musea, som er det største museet i stiftelsen.