Den 1. juni 2023 kl 12. overleverer Sannhets- og Forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget.

Saviomuseet og Grenselandmuseet viser streamingen direkte fra stortinget i Espolinsalen på Grenselandmuseet i Kirkenes. Det er gratis inngang til Espolinsalen. Kafeen og museet er åpen som vanlig.

Bures boahtin/Velkommen

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer rapporten til Stortinget | UiT

Gruppebilde_WEB kommisjon (002)