Helja Pasma

Ä’vv stenger midlertidig på grunn av ombygging

Fra og med i dag,  tirsdag 21.11.2023 er museet stengt, ut året. Dette på grunn av ombygging av trappa i foajeen som leder opp til takterrassen.

Det vil bli håndverkskveld onsdag 29.11. kl 18-20!

I løpet av den stengte perioden legger vi ut på Facebook, tilbakeblikk på året og også annonsering av kommende aktivitet på nyåret. Det vil bli et temaverksted med fisk i januar hvor vi ser på tilberedning av fiskeskinn og fiskeperler. Det settes også opp en temporærutstilling i foajeen som tar for seg den skoltesamiske dansetradisjonen. Og ikke mist vil kopibyggeprosjektet Neidenbåten fortsette. Følg med!

Vi jobber så ta gjerne kontakt på telefon eller e-post:

Maria tlf 952 62 157, e-post mkre@dvmv.no

Hanna-Maaria tlf 952 62 163, e-post hmki@dvmv.no

Christina tlf 952 62 163, e-post chma@dvmv.no

Satsing på skoltesamisk språk

Det skoltesamiske språket kan få en ny vår, når Sametinget bevilger 1 million kroner til arbeidet. Som eneste skoltesamiske institusjon i Norge, har Ä’vv Skoltesamisk Museum en rolle som kunnskapsinstitusjon også når det gjelder språkvitalisering. Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida, enkeltpersoner og Sametinget har jobbet i flere år for å løfte språket frem – fordi det har betydning for museet, og for skoltesamene.

Prosjekt Neidenbåten

Båtbygger Arne-Terje Sæther og lærlingen Ben Arne Sotkajærvi vil fortsette på byggeprosjektet på nyåret og ferdigstille båten i løpet av januar/februar.

Den kopibygde båten skal «Sjøsettes» til fiskestart 1.juni og det vil også være en utstilling på museet tilknyttet prosjektet.

Prosjekt Vääim ǩiõj – Sjelespor – Traces of innermost

Som kunstnerisk medvirkende har Venke Tørmænen med seg Kjellaug Isaksen og Irene Rasmussen samt som faglig veileder Matleena Fofonoff, som er en mester i skoltesamisk håndverk.

Over to sommersesonger har de involverte i prosjektet utforsket bark, fra å følge med på tegn i naturen for når uttak fra furutreet skulle skje, til deretter å skjære ut barken fra trestamme og til slutt separere ytterbark fra innerbark.

Prosjekt Neidenbåten

Det er Neiden helselag som har tatt initiativet til prosjektet i samarbeid med Ä´vv Skoltesamisk museum. Målet er å fremme Neidenbåten som er en gammel trebåttype, spesialdesignet for vassdraget sitt, blant annet i form av ett kopibygd eksemplar.

Båtbygger Arne-Terje Sæter og lærling Ben Arne Sotkajærvi jobber i to uker fremover nå. Kom gjerne innom verkstedet!

Prosjektet er finansiert av Forbundet kysten, Finnmarkseiendommen og Riksantikvaren.