Logo_Varanger

18.6. – 7.8.
09.30-16.30

Logo_Savio

18.6. – 20.8.  09 – 17

Logo_Tana

18.6.-20.8.:
man – lør  10 – 17
søn 12 – 17

Logo_Skolte

18.6 – 23.8:
daglig 10 – 17

Velkommen til Tana og Varanger Museumssiida

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida (DVM/TVM) har som formål å bidra til at samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, synliggjøres og utvikles. Dette gjøres ved:

  • Drive dokumentasjon, bevaring, innsamling, formidling og forskning med utgangspunkt i samisk kultur og historie,
  • Å arbeide for å øke samlingenes tilgjengelighet for et bredt publikum
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner.

DVM/TVM skal vektlegge lokal og regional historie og styrke og videreutvikle hver enkelt museumsenhet