1983 – 2023 Várjjat Sámi Musea 40 jagi – Varanger Samiske Museum 40 år

Sett av datoen 25. august 2023 og feir 40 år med museumshistorie med oss!

Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum (VSM) ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Unjárgga gielda / Nesseby kommune i november 1982 og var i drift fra 1983. Kommunen overtok bygninger og samlinger etter det privateide Amtmannsgammen Museum. I 1993 ble museumsbygget på Ceavccageađge / Mortensnes åpnet og i 1995 åpnet VSMs hovedbygg i Vuonnabahta / Varangerbotn. Frem til 2012 var VSM en del av kommunen og har siden da vært en del av stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida.

Vi ønsker å synliggjøre og feire samisk museumsarbeid og kulturminnevern i Øst-Finnmark gjennom 40 år ved å arrangere et jubileumsseminar 25. august 2023 i forbindelse med Vuonnamárkanat og Eddemannak. Seminaret vil foregå fra 10-15 i museets utstillingssal Iŋggágoahti.

Programmet er under arbeid og er ikke helt klart, men det vil være flere bidragsytere som presenterer ulike sider av Unjárga / Nesseby sin museumshistorie og Varangers mangfoldige kulturhistorie.

Det vil være kulturelle innslag, servering av lunsj, bursdagskake og en overraskelse eller to ?

Seminaret vil være tospråklig nordsamisk og norsk med tolkning. Det vil være gratis for privatpersoner å delta, deltagere som representerer en virksomhet / organisasjon betaler 400,-

Detaljert program og påmeldingsinformasjon kommer!

Foto: Bjarne Riesto
Foto: Bjarne Riesto